การประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ

หน่วยงาน: สำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร

การแข่งขันประเภททีม
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ทีมละ 2-5 คน
(เป็นโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเท่านั้น โรงเรียนละไม่เกิน 2 ทีม)

รายละเอียดการแข่งขัน

 • รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 9 สิงหาคม 2565 (จำกัดเพียง 15 ทีมเท่านั้น: ตามลำดับเวลาการส่งใบสมัคร)
 • อาจารย์/ครูผู้ควบคุมทีมกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางลิงค์ http://sciday.mfu.ac.th/
  • ประกาศ รายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน วันที่ 11 สิงหาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th/
  • การแข่งขัน วันที่ 17 สิงหาคม 2565
  • รายงานตัวผู้เข้าร่วมแข่งขัน 08:00 – 09:00 น.
  • จัดเตรียมโตก 09.00 - 10.00 น.
  • ประกวด 10.00 - 12.00 น.
  • ณ บริเวณ ลานหน้าห้องประดู่แดง 1 อาคาร พลเอกสำเภา ชูศรี (E4) ถ่ายทอดสดผ่านทาง https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • ประกาศผลอย่างเป็นทางการผ่านการถ่ายทอดสดในกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ส่วนภูมิภาค ประจำปี 2565 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในวันที่ 17 สิงหาคม 2565 และติดตามผลการประกวด ผ่านทางเว็บไซต์ http://sciday.mfu.ac.th/ และ https://www.facebook.com/MFUSciDay
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันจะได้รับการสนับสนุนค่าวัตถุดิบ ทีมละ 500 บาท ในวันแข่งขัน

กติกาการแข่งขัน

 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันเตรียมอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วมาด้วยตนเองแล้วนำมาจัดในโตกโดยต้องเป็นอาหารพื้นเมืองเท่านั้น
 • ชนิดของอาหารบังคับต้องมีอย่างน้อย 5 ประเภท ได้แก่
 • แกงพื้นเมือง
 • น้ำพริก และเครื่องเคียง(ผัก)
 • อาหารปิ้งย่าง หรือทอด
 • ข้าวเหนียว
 • รายการอาหารพิเศษที่มีสมุนไพรไทยเป็นส่วนประกอบ(ตามแนวคิดของผู้แข่งขันโดยต้องไม่ซ้ำกับรายการที่มีอยู่เดิม)
 • จัดทำคำอธิบายคุณค่าทางโภชนาการของอาหาร แต่ละชนิดที่เลือกมาใช้ พร้อมระบุจุดเด่นของโตกที่ส่งเข้าประกวดลงในเอกสารขนาด A4 และติดตั้งบริเวณโตก
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขัน จะต้องประเมินราคาของโตกที่จัดว่ามีราคาเท่าใด (ต้นทุนวัตถุดิบ+ค่าฝีมือ)ถึงแม้จะปลูกหรือผลิตได้เอง
 • ผู้เข้าร่วมแข่งขันนำอาหารที่ปรุงสำเร็จแล้วมาจัดแต่งขันโตก ณ สถานที่จัดงาน (โดยให้ผู้เข้าร่วมแข่งขันจัดหาอุปกรณ์ประกอบอื่น ๆ และโตกมาเอง กำหนดให้โตกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เกิน 50 เซนติเมตร และอาหารบังคับจะต้องจัดวางบนโตกเท่านั้น)

เกณฑ์การให้คะแนน (รวม 100 คะแนน)

ที่

รายละเอียด คะแนน

1

คุณค่าทางโภชนาการของรายการอาหารที่ใช้ประกวด

40

2

รสชาติ และความอร่อย

20

3

ความสวยงามและประณีตในการจัดโตก

20

4

ความคิดสร้างสรรค์

10

5

ต้นทุนที่ใช้

10

มูลค่าของรางวัลในการแข่งขัน

 1. ชนะเลิศ 3,000 บาท
 2. รองชนะเลิศอันดับ 1 2,000 บาท
 3. รองชนะเลิศอันดับ 2 1,000 บาท
 4. รางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 500 บาท

หมายเหตุ

 • ทุกทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับใบประกาศนียบัตรแบบออนไลน์
 • ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : sciday@mfu.ac.th