ถ่ายทอดสด

นิทรรศการเทิดพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎ
พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระสยามเทวมหามกุฏวิทยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

กิจกรรมการประกวด

สำหรับนักเรียน

MFU Valley ปี 3

“สามารถมาร่วมสนุกกันได้ คลิกเลย ที่ MFU Valley ปี3”

The Threat of PM2.5
ภัยมืดของฝุ่นควัน

The Power of Herbs
พลังของสมุนไพร

The Realm of Mushroom
ดินแดนแห่งเห็ดรา

The Secret Ingredient
สูตรลับจากธรรมชาติ

The Lost Queen Bee
ตามหานางพญาผึ้ง

The Guardian of Valley
ผู้พิทักษ์โลกจากขยะ

The Cave of Innovations
ถ้ำแห่งนวัตกรรม

The Secret of Thousand Eyes
ความลับของผลไม้พันตา

From Farm to Food
จากฟาร์มไปสู่อาหาร

The Treasure of the Hill
ขุมทรัพย์แห่งดอยแง่ม

Good Teeth Good Life
ฟันดีชีวิตก็ดีด้วย

Little Love for Little Life
รักใส ๆ ของเพื่อนตัวน้อย

The First Line of Defense
ทัพหน้าแห่งขุนเขา

The Tsunami of E-waste
คลื่นขยะอิเล็กทรอนิกส์มหาประลัย

The Doctor's Weapons
อาวุธลับของคุณหมอ

The Adventure of Din Din: PM2.5
การผจญภัยของดินดิน

The Brown Gold
ทองสีน้ำตาล

Adventure into the Waste Land
โลกที่ถูกทำลาย

ข่าวประชาสัมพันธ์/ผลการประกวดแข่งขัน

17/08/2022 ประกาศผล การประกวดพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สมัยใหม่
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “สมุนไพรกับเศรษฐกิจไทย”
17/08/2022 ผลการประกวด การประกวดวาดภาพจินตนาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หัวข้อ “การยกระดับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร”
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดวาดภาพระบายสีในหัวข้อ “การป้องกันไฟป่าและลดปัญหาหมอกควัน”
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดคลิปนำเสนอการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร/เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดคลิปนำเสนอการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อเพิ่มมูลค่าของสินค้าเกษตรในท้องถิ่น
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์เครื่องสำอางและความงาม
17/08/2022 ประกาศผล การประกวดโครงงานทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
15/08/2022 ประกาศทีมที่ผ่านเข้ารอบการประกวดโตกอาหารสมุนไพรภาคเหนือเพื่อสุขภาพ