กิจกรรม

กิจกรรมจากหน่วยงานภายใน

กิจกรรมส่งเสริมความรู้และทักษะพื้นฐานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี นวัตกรรมวิทยาศาสตร์

 • ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • อาคารปฏิบัติการ 2 (ลานเปา)และ ลานจอดรถ อาคารปฏิบัติการ 4

 

วิทยาศาสตร์คู่นวัตกรรม สู่คุณภาพชีวิตดีๆ อย่างที่ยั่งยืน

 • ส่วนจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและพัฒนานวัตกรรม (MFii)
 • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 203

IT Learning in environment

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 213

"Saving lives"

 • สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์
 • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 303

Science show มหัศจรรย์ร่างกายมนุษย์

 • สำนักวิชาแพทยศาสตร์
 • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 310

MLii AR&IOT Show

 • สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ฯ
 • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 108

IT Metaverse in the north of Thailand

 • สำนักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 213

ฟอฟัน fun fun

 • สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์
 • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 3 ห้อง 305

มุกป๊อบจากสมุนไพร (Popping Boba with medicinal plants)

 • ศูนย์นวัตกรรมสมุนไพรครบวงจร
 • อาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ 6