การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน

หน่วยงาน: ส่วนบริหารงานวิจัย

ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงราย ประโยชน์ที่เกษตรกร/ผู้ประกอบการชุมชนในอุตสาหกรรมกาแฟ ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายและผลกระทบที่ได้รับในเชิงพัฒนาคุณภาพชีวิตหรือเศรษฐกิจ

ติดตามกิจกรรม “การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและผู้ประกอบการกาแฟอาราบิก้าในชุมชนจังหวัดเชียงรายตลอดห่วงโซ่อุปทาน” และร่วมตอบคำถามชิงของที่ระลึกใน กิจกรรมถ่ายทอดสด “MFUSciFair2022” ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay/ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2565