การเพาะเห็ดสร้างอาชีพ

หน่วยงาน: ศูนย์ความเป็นเลิศทางด้านการวิจัยเชื้อรา

ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ วิธีการเตรียมวัสดุและอุปกรณ์สำหรับการเพาะเห็ด ไปจนถึงขั้นตอนการเพาะและการเก็บเกี่ยวผลผลิต โดยสามารถนำความรู้ที่ได้ไปสร้างอาชีพ และยังมีเกมส์การแข่งขันตอบคำถามชิงรางวัลผ่านระบบออนไลน์

ติดตามกิจกรรม “การเพาะเห็ดสร้างอาชีพ” และร่วมตอบคำถามชิงของที่ระลึกใน กิจกรรมถ่ายทอดสด “MFUSciFair2022” ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay/ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2565