การทำสบู่จากกากชาและกาแฟ

หน่วยงาน: สถาบันชาและกาแฟ แห่งมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สาธิตการทำสบู่ก้อน 2 แบบ ได้แก่ การทำสบู่ก้อนที่มีส่วนผสมจากกากใบชาที่ชงเหลือทิ้ง และการทำสบู่ก้อนที่มีส่วนผสมจากกากกาแฟที่ชงเหลือทิ้ง โดยอธิบายคุณสมบัติ ส่วนผสม วัสดุอุปกรณ์และวิธีทำอย่างง่าย สามารถทำใช้เองได้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในครอบครัว

ติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ “การทำสบู่จากกากชาและกาแฟ” และร่วมตอบคำถามชิงของที่ระลึกใน กิจกรรมถ่ายทอดสด “MFUSciFair2022” ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay/ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2565