รอบรู้สุขภาพกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

หน่วยงาน: สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์

ติดตามกิจกรรมการเรียนรู้ “รอบรู้สุขภาพกับสำนักวิชาพยาบาลศาสตร์” และร่วมตอบคำถามชิงของที่ระลึกใน กิจกรรมถ่ายทอดสด “MFUSciFair2022” ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay/ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2565