บุคลากรทางการศึกษา

ลำดับ รางวัล ชื่อทีม โรงเรียน จังหวัด แอพพลิเคชั่น
1 ชนะเลิศ CRMS.6 Science 1 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย Mentimeter
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 Innovating for the Future : MWK แม่จันวิทยาคม เชียงราย Mentimeter
4 ชมเชย CRMS6 Science 4 โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงราย เชียงราย Padlet
5 ชมเชย POWER SCI-TECH โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย Mentimeter
5 ชมเชย Powerpuff Girl แม่จันวิทยาคม เชียงราย Padlet