รู้เท่าทันมะเร็งช่องปาก

หน่วยงาน: สำนักวิชาทันตแพทยศาสตร์

ท่านจะได้รับความรู้เกี่ยวกับ ความรู้ทั่วไปของมะเร็งช่องปาก ปัจจัยเสี่ยงของการเกิดมะเร็งช่องปาก ลักษณะของมะเร็งช่องปาก และวิธีการตรวจอวัยวะภายในช่องปากด้วยตัวเองอย่างง่าย

ติดตามกิจกรรม “รู้เท่าทันมะเร็งช่องปาก” และร่วมตอบคำถามชิงของที่ระลึกใน กิจกรรมถ่ายทอดสด “MFUSciFair2022” ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay/ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 18 สิงหาคม 2565