เส้นทางของขยะอินทรีย์

หน่วยงาน: สำนักงานโครงการสวนพฤกษศาสตร์มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา

ท่านจะได้ความรู้เกี่ยวกับ ขยะอินทรีย์ แนวทางการกำจัดขยะอินทรีย์ การกำจัดขยะอินทรีย์ภายในโครงการสวนพฤกษศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงฯ และการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนอย่างยั่งยืน นำไปสู่การต่อยอดในเชิงธุรกิจในครัวเรือน

ติดตามกิจกรรม “เส้นทางของขยะอินทรีย์” และร่วมตอบคำถามชิงของที่ระลึกใน กิจกรรมถ่ายทอดสด “MFUSciFair2022” ทางเพจ https://www.facebook.com/MFUSciDay/ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ วันที่ 19 สิงหาคม 2565