ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ รางวัล ชื่อทีม ชื่อผลงาน โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ เกี๊ยว 2DFG เกี๊ยว 2DFG โรงเรียนลาดยาววิทยาคม นครสวรรค์
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 กะปิหวานปลาสลิด กะปิหวานปลาสลิด โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ สมุทรปราการ
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 SMART HARD การพัฒนาวิธียืดอายุการเก็บรักษาของขนมปังด้วยพืชสมุนไพรท้องถิ่นเพื่อลดต้นทุนในธุรกิจเบเกอรี่ โรงเรียนคณะราษฎรบำรุง จังหวัดยะลา
4 ชมเชย สมาคมพิทักษ์คุกกี้คุกใจ คุกกี้พิทักษ์สุขภาพ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย
5 ชมเชย Healthy for you บราวนี่บ้านทุ่ง โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ ชัยนาท