ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลำดับ รางวัล ชื่อผลงาน โรงเรียน จังหวัด
1 ชนะเลิศ Hotucoda cream โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยเชียงใหม่ เชียงใหม่
2 รองชนะเลิศอันดับ 1 Dry Shampoo โรงเรียนรังษีวิทยา เชียงใหม่
3 รองชนะเลิศอันดับ 2 Carnation Blush on โรงเรียนวัดทรงธรรม สมุทรปราการ
4 ชมเชย 2 in 1 Garlic Nail Care โรงเรียนนุชนาถอนุสรณ์ เชียงราย
5 ชมเชย เซรั่มสมุนไพร โรงเรียนนิคมวิทยา ระยอง

 

รางวัล Popular Vote

ลำดับ ชื่อผลงาน โรงเรียน จังหวัด
1 น้ำยาล้างจานจากมะนาว โรงเรียนทุ่งสง นครศรีธรรมราช
2 ครีมบลัช 3 in 1 จากธรรมชาติ โรงเรียนแม่จันวิทยาคม เชียงราย
3 สีลิปปาล์มจากผลไม้ โรงเรียนเชียงรายวิทยาคม เชียงราย
4 แป้งฝุ่นจากข้าวเล็บนก โรงเรียนจงรักสัตย์วิทยา ปัตตานี
5 Eyebrown gel โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม เชียงราย